İstək. İnam. İradə. İştirak.

Monday, September 12, 2011

TEDxBakı "Gənc-Link"də danışdıqlarımdan

No comments:

Post a Comment