İstək. İnam. İradə. İştirak.

Tuesday, April 5, 2011

Gürcüstandan yayımlanan PİK TV-dəki müzakirədə çıxışım

No comments:

Post a Comment